Wednesday, February 28, 2007

Salawikain for the Day-Wisdom

Salwikain:

May matandang bata pa at may batang matanda na.

Translation/Meaning:

Wisdom does not come with age.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, February 26, 2007

Salawikain for the Day-Character

Salawikain:

Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa.


Translation/Meaning: Those who talk much, accomplish less.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Salawikain of the Day -Action

Salawikain:

Ang sa bilis hinahanap, Sa bula rin nawawaldas.

Translation/Meaning: Easy come, easy go.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Sunday, February 25, 2007

Salawikain for the Day-Parenting

Salawikain:

Anak na playawin, magulang ang patatangisin

Translation/Meaning: Spoiling the child may cause the parents' anguish.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Saturday, February 24, 2007

Salawikain for the Day-Family

Back to Salawikain

Salawikain


Sa alitan ng magkakapatid ay huwag kang makisali,
Kapag sila ay nagkasundo, Galit saiyo ang mananatili.

Translation/Meaning: Blood is thicker than water. Don't involve yourself in a family quarrel. When things get settled among them, they will be forever angry with you.


,,,,,,,,,
,

.

Friday, February 23, 2007

Salawikain for the Day-Character

Salawikain:


Malaking puno, ngunit walang lilim.

Translation/Meaning: Character is like a tree and reputation like its shadow.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Thursday, February 22, 2007

Salawikain for the Day-Character

Salawikain:

Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang pagtanda.


Translation/Meaning: The character of the adult is molded when he was young.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, February 21, 2007

Salawikain for the Day-Golden Rule

Back to Salawikain
Salawikain:

Ang sa iba’y ginawa mo, siya ring gagawin saiyo.


Translation/Meaning: What you have done to others will surely be done unto you.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, February 20, 2007

Salawikain of the Day (Persistence)

Salawikain:

Walang matimtimang birhen, sa matiyagang manalangin.Translation/Meaning: The proverb relates to courtship of women. Relentless wooing may
gain favorable nod even from women with resolute will.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, February 19, 2007

Salawikain of the Day (Industriousness)

Salawikain:

Ang kasipaga’s kapatid ng kayamanan. Ang katamara’y kapatid ng kagutuman.

Translation/Meaning: Industriousness is a sibling of riches while laziness is a sibling of poverty.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Sunday, February 18, 2007

Salawikain of the Day (Deception)

Salawikain:

Ang bagoong takpan man, pag dating ng takdang araw, sadyang umaalingasaw.

Translation/Meaning: Deception or fraud cannot be kept secret forever.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Friday, February 16, 2007

Salawikain of the Day-Sincerity

Salawikain

Sa pakitang loob at tapat na damay ay walang salaping sukat maitimbang.\

Translation/Meaning: Sincerity to help is priceless.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Thursday, February 15, 2007

Salawikain of the Day (Nationalism)

Salawikain:

Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang malangsang isda.


Translarion/Meaning: He who doe not love his own language is worse than a smelly fish.
Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, February 14, 2007

Salawikain of the Day (Happiness)

Salawikain:

Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.

tears

Translation/Meaning: There is not wordly bliss that is not preceded by sorrow.

Back to Salawikain ,,,,

Tuesday, February 13, 2007

Salawikain of the Day

Mainam na ang pipit na nasa kamay kaysa lawing lumilipad.


Literal Translation: A bird in the hand is better than a flying bird.

Meaning: Appreciate with what you have instead of things that you still have to work for.

Philippine bird


Back to Salawikain


,,,,

Monday, February 12, 2007

Salawikain of the Day (Hope)

Ang araw bago sumikat nakikita muna'y banaag.

Literal Translation: Before the sun rises, dawn breaks.

Meaning: Dawn after dark night symbolizes hope.


Back to Salawikain


,,,,

Sunday, February 11, 2007

Salawikain of the Day (Persistence)

Walang mahirap na gawa pag dinaan sa tiyaga.
picture of a blacksmith

Literal Translation: No work is impossible if you persevere to have it done.

Meaning: Difficult job is made easy thru perseverance.

Back to Salawikain


,,,,

Saturday, February 10, 2007

Salawikain of the Day (Persistence)

Kahit na ang usa ay mabilis tumakbo,
Sa tiyaga ng pagong, ito ay matatalo.

picture of a turtle

Literal translation: The fast running deer can still be beaten by a hard persevering
turtle.

Meaning: In a competition, perseverance may win over speed.

Back to Salawikain


,,,,

Friday, February 09, 2007

Salawikain of the Day (Simplicity)

Salawikain:

Ang maabot ng paupo,
Huwag nang kuning patayo.
picture of a man with overhead projector

Literal translation: If you can get it sitting down, you don't have to stand up.

Meaning: Do not complicate simple matters.

Back to Salawikain


,,,,

Thursday, February 08, 2007

Salawikain of the Day (Character)

Baboy na pagala-gala
Laman at taba'y masama.

picture of a stray pig in salawikain

Literal translation: A stray pig is dirty in and out.

Meaning: An individual who has no home to call may lack parental guidance which can help in his values formation.

Back to Salawikain

,,,,

Wednesday, February 07, 2007

Salawikain of the Day (Criticism)

Salawikain:


Nakikita ang butas ng karayom, hindi nakikita ang butas ng palakol.

Translation/Meaning :The little faults are given more importance than the bigger things that have been done.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, February 06, 2007

Salawikain of the Day ( Unity)

Salawikain:


Ang mabigat ay gumagaan, kung pinagtutulungan.


Translation/Meaning: The load becomes lighter with the help of extra hands.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Monday, February 05, 2007

Salawikain of the Day (Unity)

Salawikain:

Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.


Translation/Meaning: In number, there is strength.


Back to Salawikain


,,,,,,,,

Sunday, February 04, 2007

Salawikain about Prudence

Salawikain:

Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.

Translation/Meaning: Spending all without providing for the future leaves one a pauper.Back to Salawikain


,,,,,,,,

Saturday, February 03, 2007

Salawikain of the Day (Flexibility)

Salawikain:


Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.

Translation/Meaning: Make do with little resources.


Back to Salawikain


,,,,,,,,

Friday, February 02, 2007

Salawikain of the Day (Courage)

Salawikain:

Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.

Translation/Meaning:

For a brave person, height doesn't matter.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Thursday, February 01, 2007

Salawikain of the Day (Courage)

Salawikain:

Marami ang matapang sa bilang, ngunit ang buo ang loob ay kulang.

Translation/Meaning:

People are brave because of number but only a few have enough courage.

Back to Salawikain


,,,,,,,,