Tuesday, March 27, 2007

Salawikain of the Day (Faith)

Salawikain for day 3-27-07

Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan, tumawag ka at ikaw a pakikinggan, humingi ka at ikaw a bibigyan.

Translation/Meaning
Knock and the door will be opened, pray and you will be heard and ask and you will receive.
Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, March 26, 2007

Salawikain of the Day (Brain)

Salawikain for day 3-16-07

Ang isip ay parang itak, sa hasa ay tumatalas.

Translation/Meaning: The brain is like a knife. It needs to be constantly used to sharpen it.Back to Salawikain


,,,,

Sunday, March 25, 2007

Salawikain of the Day (Knowledge)

Salawikain for day 3-25-07

Ang batas ng karanasan, ang tanda ng kaalaman.


Translation/Meaning: Experience is a good source of knowledge.

Back to Salawikain


,,,,

Saturday, March 24, 2007

Salawikain of the Day (Cautiousness)

Salawikain for 3-24-07

Ang taong marunong magtanong, mahirap mabalatong.

Translation/Meaning :A person who knows how to seek advice will mostly likely commit less mistakes.
Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Friday, March 23, 2007

Salawikain of the Day (Cautiousness)

Salawikain of day 3/23/07

Ang maagap na paghahanda, nalalayo sa sakuna.
Translation/Meaning: Those who plan ahead are spared from troubles.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Thursday, March 22, 2007

Salawikain of the Day (Character)

Salawikain of the Day 3/22/07


Di man magsabi’t magbadya, sa kilos ay makikilala.

Translation/Meaning: You will know a person’s character by his actions.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, March 21, 2007

Salawikain of the Day (Moderation)

Salawikain of the Day 3/21/07


Ang mahaba ay putulan, ang maiksi ay dugtungan.

Translation/Meaning: Literal translation for the salawikain is shorten what is long and add to whatever is short.

The salawikain means to cut excesses and enhance whatever is deficient.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, March 20, 2007

Salawikain of the Day (Time)

Salawikain of the Day 3/20/07

Ang maagang naghahasik, maaga ring nagliligpit.
Ang maagang itinanim, maaga ring aanihin.

Translation/Meaning:

Those who goes to farm early is going home early.
A plant that is sown early is going to be harvested early.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, March 19, 2007

Salawikain of the Day (Action)

Salawikain of the Day 3/19/07

Masisi na sa agap, huwag lang sa kupad.

Translation/Meaning: It’s better to be blamed for promptness than being a slowfooted.
Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Sunday, March 18, 2007

Salawikain of the Day (Language)

Salawikain of the Day 3/18/07

Ang masamang wika, pagtama sa tao’y nagsisilbing pasa.

Translation/Meaning: Abusive language hurts peopleBack to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Saturday, March 17, 2007

Salawikain of the Day (Money)

Salawikain of day 3/17/07

Kung nangungusap ang salapi, nauumid ang labi.


Translation/Meaning: When money talks, lips are sealed.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Friday, March 16, 2007

Salawikain (Repentance)

Salawikain of day 3/16/07

Walang unang sisi, Sa unang nangyari.

Translation: Repentance always come later.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Thursday, March 15, 2007

Salawikain of the Day (Character)

51. Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.

Literal translation: A silent person may have hidden outrage inside.
Meaning: Silent person runs deep.


Back to Salawikain ,,,,

Tuesday, March 13, 2007

Salawikain of the Day (Faith)

Walang panalangin na hindi diringgin, walang pagkakamaling di patatawarin.Kung ang pananalig ay lubos at taimtim.

Translation/Meaning
There is no prayer left unanswered, no mistake, unforgiven if the faith is unwavering.

Back to Salawikain


,,,,

Salawikain of the Day (Friendship)

Salawikain:

Kaibigang may malasakit, Daig ang walang turing na kapatid.

Translation/Meaning: A concerned friend is better than a sibling who does not care.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, March 12, 2007

Salawikain of the Day (Capability)

Salawikain:

Kung hindi mo kaya’y huwag pangahasan upang sa ginawa mo’s di ka masusumbatan.

Translation/Meaning: Don’t accept any task that is beyond your ability so that you will not be blamed when you screw up.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Sunday, March 11, 2007

Salawikain of the Day (Deception)

Damit na hiniram mo lamang kung di masikip ay maluwang.Literal translation:

A borrowed clothes is either tight or loose.


Meaning: Do not pretend for what you are not.

Back to Salawikain


,,,,

Salawikain of the Day (Trust)

Huwag kang magtiwala sa di mo kakilala.

Translation/Meaning:

Never trust a stranger.
Back to Salawikain


,,,,

Wednesday, March 07, 2007

Salawikain for the Day-Ability

Salawikain:

Ang nanghihingi di dapat mamili; ang nagpapalimos lamang, di dapat maging pihikan.

Translation/Meaning:

If you are just asking, you should no be choosy, if you are just begging, you should not be be picky.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, March 06, 2007

Salawikain for the Day-Responsibility

Salawikain:

Buntot niya,hila niya, sungay niya, sunong niya.

Translation/Meaning:

It’s his tail, let him pull it, it’s his horn, let him wear it-- meaning take the consequences of your actions.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, March 05, 2007

Salawikain for the Day-Parenting

Salawikain:

Ang pag-aanak ay walang kabuluhan,kung ang magiging bunga’y palalabuyin lamang.

Translation/Meaning:

Having children is useless if they only become vagabonds.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Sunday, March 04, 2007

Salawikain for the Day-Way of Life

Salawikain:

Yamang kinita sa tubig, sa tubig din magbabalik.

Translation/ Meaning: Money that is easily earned in a devious way will go to nothing.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Saturday, March 03, 2007

Salawikain for the Day-Character

Salawikain:

Ang matibay na kalooban, humahamon sa kabiguan.

Translation/Meaning:

He who has strong will challenges any adversity.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Friday, March 02, 2007

Salawikain for the Day-Parenting

Salawikain:

Ang ibinabait ng palaking bata ay nasa magulang na nag-aalaga.

Translation/Meaning:

The character formation of a growing child is dependent on the parents.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Thursday, March 01, 2007

Salawikain for the Day-Parenting

Salawikain:


Ang ikinarurunong ng bata ay sa matanda nagmumula.

Translation/Meaning:

The children learned the lessons from the elders.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,