Friday, June 01, 2007

Salawikain of the Day-Perfection

Salawikain of the day 6/01/07

Marahan ma't mainam, talo ang masamang ginawa sa madalian.


Translation/Meaning: Haste makes waste.Back to Salawikain


,,,,