Friday, May 16, 2008

Salawikain of the Day-Money

Salawikain of the day 5/16/08

Ang bulsa ng mayaman ay palagi ring kulang.


Translation/Meaning:


There is no enough money the can satisfy a person.

Back to Salawikain