Friday, August 04, 2006

Thursday, August 03, 2006

Salawikain about Hope

Salawikain:

Pag sapit ng gabi'y laging may umaga.
Translation:

Morning comes after the night.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, August 02, 2006

Salawikain about Prayers

Salawikain:

Ang mag-anak na tumatawag sa Diyos, sa biyaya ay napupuspos.The family that prays together receives bountiful grace.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, August 01, 2006

Salawikain of the Day (Life)

Salawikain:


Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ilalim , minsang nasa ibabaw.


Translation: Life is like a wheel, sometimes you are down; sometimes you are up.

Back to Salawikain


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,