Monday, December 31, 2007

Salawikain of the Day (Repentance)

Salawikain of the day 12/31/07

Matuto kang umalis, matuto kang bumalik.


Translation/Meaning: A person should know when to accept his mistake and ask for apology or forgiveness.Back to Salawikain


,,,,

Sunday, December 30, 2007

Salawikain of the Day-

Salawikain of the day 12/30/07

Gaano man katibay ang abaka, ay wala ring lakas kung iisa lang ang hibla.


Translation/Meaning: In unity there is strength.Back to Salawikain


,,,,

Friday, November 30, 2007

Salawikain of the Day-Parenting-Character Formation

Salawikain of the day 11/30/07

Ang kahoy, hangga't mura ay mahuhubog pang parang kandila. Kung lumaki na at tumanda, tuwirin mo ay lalong masisira.


Translation/Meaning: Character formation is best instilled when children are still young.Back to Salawikain


,,,,

Monday, November 05, 2007

Salawikain of the Day -Life

Salawikain of the day 11/5/07

Kapag matindi na ang kahirapan, tandang malapit nang dumating ang kaginhawaan.


Translation/Meaning: The darkest is always before the dawn. After the dawn is sunrise.Back to Salawikain


,,,,

Tuesday, October 30, 2007

Salawikain of the Day -Youth

Salawikain of the day 10/30/07

Kapag mura ang dayap, pigain may walang katas.


Translation/Meaning: Young people are likened to a an unripe lemon which does not have much juice. They have little experience to draw inspirations from.Back to Salawikain


,,,,

Monday, October 01, 2007

Salawikain of the Day -Honesty

Salawikain of the day 10/01/07

Ang malinis na kuwenta, Mahaba ang pagsasama.


Translation/Meaning: Honesty is an important factor in a long lasting relationship.Back to Salawikain


,,,,

Sunday, September 30, 2007

Salawikain of the Day -Repentance

Salawikain of the day 9/30/07

Bakit kailangan ka pang magsisi, kung wala nang mangyayari?


Translation/Meaning: It is too late to repent when the harm can not be undone.Back to Salawikain


,,,,

Saturday, September 29, 2007

Salawikain for the Day -Money

Salawikain for day 9-29-07

Ang salapi ay mabuti lamang alipin at tagasunod
Nguni't kapag ginawang panginoon,
Tila ito sakit na matinding salot.


Translation/Meaning: Money is only good if it is your slave and not a god to control and create ha voc in your life.Back to Salawikain


,,,,

Saturday, September 01, 2007

Salawikain of the Day -Wisdom

Salawikain of the day 9/01/07

Sa pulutong ng bulag, ang maghahari ay ang pisak.


Translation/Meaning: In a group of blind people, the leader will be the one-eyed jack.Back to Salawikain


,,,,

Thursday, August 30, 2007

Salawikain of the Day-Possession

Salawikain of the day 8/30/07

Mabuti na ang akin kahit munti kaysa sa malaki ka nguni't pahiram lang.


Translation/Meaning: It is better to own something even it is small in size than a big one which is just borrowed.Back to Salawikain


,,,,

Wednesday, August 01, 2007

Salawikain of the Day-Truth

Salawikain of the day 8/01/07

Ang kalimitan sa isda ay nahuhuli sa bunganga.


Translation/Meaning: You catch the fish thru the mouth or the person may subconconsciously tell the truth.Back to Salawikain


,,,,

Sunday, July 01, 2007

Salawikain of the Day -Habits

Salawikain of the day 7/01/07

Mag-ampon ka ng magnanakaw; ikaw ang pagnanakawan.


Translation/Meaning: This is a warning for people who adopt children with bad habit of stealing.Back to Salawikain


,,,,

Friday, June 01, 2007

Salawikain of the Day-Perfection

Salawikain of the day 6/01/07

Marahan ma't mainam, talo ang masamang ginawa sa madalian.


Translation/Meaning: Haste makes waste.Back to Salawikain


,,,,

Tuesday, May 01, 2007

Salawikain of the Day -Planning

Salawikain of the day 5/01/07

Bago ka magluto ay iyong siguruhin kung may panahog at asin na kakailanganin.


Translation/Meaning: Planning is essential in any task.Back to Salawikain


,,,,

Sunday, April 01, 2007

Salawikain of the Day -Language

Salawikain of the day 4/01/07

Mabisa ang pakiusap na marahan kaysa sa utos na pahiyaw.


Translation/Meaning: It is more effective to make a request rather than command in a booming voice.Back to Salawikain


,,,,

Tuesday, March 27, 2007

Salawikain of the Day (Faith)

Salawikain for day 3-27-07

Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan, tumawag ka at ikaw a pakikinggan, humingi ka at ikaw a bibigyan.

Translation/Meaning
Knock and the door will be opened, pray and you will be heard and ask and you will receive.
Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, March 26, 2007

Salawikain of the Day (Brain)

Salawikain for day 3-16-07

Ang isip ay parang itak, sa hasa ay tumatalas.

Translation/Meaning: The brain is like a knife. It needs to be constantly used to sharpen it.Back to Salawikain


,,,,

Sunday, March 25, 2007

Salawikain of the Day (Knowledge)

Salawikain for day 3-25-07

Ang batas ng karanasan, ang tanda ng kaalaman.


Translation/Meaning: Experience is a good source of knowledge.

Back to Salawikain


,,,,

Saturday, March 24, 2007

Salawikain of the Day (Cautiousness)

Salawikain for 3-24-07

Ang taong marunong magtanong, mahirap mabalatong.

Translation/Meaning :A person who knows how to seek advice will mostly likely commit less mistakes.
Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Friday, March 23, 2007

Salawikain of the Day (Cautiousness)

Salawikain of day 3/23/07

Ang maagap na paghahanda, nalalayo sa sakuna.
Translation/Meaning: Those who plan ahead are spared from troubles.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Thursday, March 22, 2007

Salawikain of the Day (Character)

Salawikain of the Day 3/22/07


Di man magsabi’t magbadya, sa kilos ay makikilala.

Translation/Meaning: You will know a person’s character by his actions.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, March 21, 2007

Salawikain of the Day (Moderation)

Salawikain of the Day 3/21/07


Ang mahaba ay putulan, ang maiksi ay dugtungan.

Translation/Meaning: Literal translation for the salawikain is shorten what is long and add to whatever is short.

The salawikain means to cut excesses and enhance whatever is deficient.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, March 20, 2007

Salawikain of the Day (Time)

Salawikain of the Day 3/20/07

Ang maagang naghahasik, maaga ring nagliligpit.
Ang maagang itinanim, maaga ring aanihin.

Translation/Meaning:

Those who goes to farm early is going home early.
A plant that is sown early is going to be harvested early.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, March 19, 2007

Salawikain of the Day (Action)

Salawikain of the Day 3/19/07

Masisi na sa agap, huwag lang sa kupad.

Translation/Meaning: It’s better to be blamed for promptness than being a slowfooted.
Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Sunday, March 18, 2007

Salawikain of the Day (Language)

Salawikain of the Day 3/18/07

Ang masamang wika, pagtama sa tao’y nagsisilbing pasa.

Translation/Meaning: Abusive language hurts peopleBack to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Saturday, March 17, 2007

Salawikain of the Day (Money)

Salawikain of day 3/17/07

Kung nangungusap ang salapi, nauumid ang labi.


Translation/Meaning: When money talks, lips are sealed.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Friday, March 16, 2007

Salawikain (Repentance)

Salawikain of day 3/16/07

Walang unang sisi, Sa unang nangyari.

Translation: Repentance always come later.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Thursday, March 15, 2007

Salawikain of the Day (Character)

51. Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.

Literal translation: A silent person may have hidden outrage inside.
Meaning: Silent person runs deep.


Back to Salawikain ,,,,

Tuesday, March 13, 2007

Salawikain of the Day (Faith)

Walang panalangin na hindi diringgin, walang pagkakamaling di patatawarin.Kung ang pananalig ay lubos at taimtim.

Translation/Meaning
There is no prayer left unanswered, no mistake, unforgiven if the faith is unwavering.

Back to Salawikain


,,,,

Salawikain of the Day (Friendship)

Salawikain:

Kaibigang may malasakit, Daig ang walang turing na kapatid.

Translation/Meaning: A concerned friend is better than a sibling who does not care.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, March 12, 2007

Salawikain of the Day (Capability)

Salawikain:

Kung hindi mo kaya’y huwag pangahasan upang sa ginawa mo’s di ka masusumbatan.

Translation/Meaning: Don’t accept any task that is beyond your ability so that you will not be blamed when you screw up.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Sunday, March 11, 2007

Salawikain of the Day (Deception)

Damit na hiniram mo lamang kung di masikip ay maluwang.Literal translation:

A borrowed clothes is either tight or loose.


Meaning: Do not pretend for what you are not.

Back to Salawikain


,,,,

Salawikain of the Day (Trust)

Huwag kang magtiwala sa di mo kakilala.

Translation/Meaning:

Never trust a stranger.
Back to Salawikain


,,,,

Wednesday, March 07, 2007

Salawikain for the Day-Ability

Salawikain:

Ang nanghihingi di dapat mamili; ang nagpapalimos lamang, di dapat maging pihikan.

Translation/Meaning:

If you are just asking, you should no be choosy, if you are just begging, you should not be be picky.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, March 06, 2007

Salawikain for the Day-Responsibility

Salawikain:

Buntot niya,hila niya, sungay niya, sunong niya.

Translation/Meaning:

It’s his tail, let him pull it, it’s his horn, let him wear it-- meaning take the consequences of your actions.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, March 05, 2007

Salawikain for the Day-Parenting

Salawikain:

Ang pag-aanak ay walang kabuluhan,kung ang magiging bunga’y palalabuyin lamang.

Translation/Meaning:

Having children is useless if they only become vagabonds.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Sunday, March 04, 2007

Salawikain for the Day-Way of Life

Salawikain:

Yamang kinita sa tubig, sa tubig din magbabalik.

Translation/ Meaning: Money that is easily earned in a devious way will go to nothing.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Saturday, March 03, 2007

Salawikain for the Day-Character

Salawikain:

Ang matibay na kalooban, humahamon sa kabiguan.

Translation/Meaning:

He who has strong will challenges any adversity.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Friday, March 02, 2007

Salawikain for the Day-Parenting

Salawikain:

Ang ibinabait ng palaking bata ay nasa magulang na nag-aalaga.

Translation/Meaning:

The character formation of a growing child is dependent on the parents.


Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Thursday, March 01, 2007

Salawikain for the Day-Parenting

Salawikain:


Ang ikinarurunong ng bata ay sa matanda nagmumula.

Translation/Meaning:

The children learned the lessons from the elders.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, February 28, 2007

Salawikain for the Day-Wisdom

Salwikain:

May matandang bata pa at may batang matanda na.

Translation/Meaning:

Wisdom does not come with age.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, February 26, 2007

Salawikain for the Day-Character

Salawikain:

Kung sino ang masalita ay siyang kulang sa gawa.


Translation/Meaning: Those who talk much, accomplish less.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Salawikain of the Day -Action

Salawikain:

Ang sa bilis hinahanap, Sa bula rin nawawaldas.

Translation/Meaning: Easy come, easy go.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Sunday, February 25, 2007

Salawikain for the Day-Parenting

Salawikain:

Anak na playawin, magulang ang patatangisin

Translation/Meaning: Spoiling the child may cause the parents' anguish.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Saturday, February 24, 2007

Salawikain for the Day-Family

Back to Salawikain

Salawikain


Sa alitan ng magkakapatid ay huwag kang makisali,
Kapag sila ay nagkasundo, Galit saiyo ang mananatili.

Translation/Meaning: Blood is thicker than water. Don't involve yourself in a family quarrel. When things get settled among them, they will be forever angry with you.


,,,,,,,,,
,

.

Friday, February 23, 2007

Salawikain for the Day-Character

Salawikain:


Malaking puno, ngunit walang lilim.

Translation/Meaning: Character is like a tree and reputation like its shadow.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Thursday, February 22, 2007

Salawikain for the Day-Character

Salawikain:

Ang gawa sa pagkabata, dala hanggang pagtanda.


Translation/Meaning: The character of the adult is molded when he was young.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, February 21, 2007

Salawikain for the Day-Golden Rule

Back to Salawikain
Salawikain:

Ang sa iba’y ginawa mo, siya ring gagawin saiyo.


Translation/Meaning: What you have done to others will surely be done unto you.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, February 20, 2007

Salawikain of the Day (Persistence)

Salawikain:

Walang matimtimang birhen, sa matiyagang manalangin.Translation/Meaning: The proverb relates to courtship of women. Relentless wooing may
gain favorable nod even from women with resolute will.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, February 19, 2007

Salawikain of the Day (Industriousness)

Salawikain:

Ang kasipaga’s kapatid ng kayamanan. Ang katamara’y kapatid ng kagutuman.

Translation/Meaning: Industriousness is a sibling of riches while laziness is a sibling of poverty.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Sunday, February 18, 2007

Salawikain of the Day (Deception)

Salawikain:

Ang bagoong takpan man, pag dating ng takdang araw, sadyang umaalingasaw.

Translation/Meaning: Deception or fraud cannot be kept secret forever.Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

.

Friday, February 16, 2007

Salawikain of the Day-Sincerity

Salawikain

Sa pakitang loob at tapat na damay ay walang salaping sukat maitimbang.\

Translation/Meaning: Sincerity to help is priceless.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Thursday, February 15, 2007

Salawikain of the Day (Nationalism)

Salawikain:

Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang malangsang isda.


Translarion/Meaning: He who doe not love his own language is worse than a smelly fish.
Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, February 14, 2007

Salawikain of the Day (Happiness)

Salawikain:

Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha.

tears

Translation/Meaning: There is not wordly bliss that is not preceded by sorrow.

Back to Salawikain ,,,,

Tuesday, February 13, 2007

Salawikain of the Day

Mainam na ang pipit na nasa kamay kaysa lawing lumilipad.


Literal Translation: A bird in the hand is better than a flying bird.

Meaning: Appreciate with what you have instead of things that you still have to work for.

Philippine bird


Back to Salawikain


,,,,

Monday, February 12, 2007

Salawikain of the Day (Hope)

Ang araw bago sumikat nakikita muna'y banaag.

Literal Translation: Before the sun rises, dawn breaks.

Meaning: Dawn after dark night symbolizes hope.


Back to Salawikain


,,,,

Sunday, February 11, 2007

Salawikain of the Day (Persistence)

Walang mahirap na gawa pag dinaan sa tiyaga.
picture of a blacksmith

Literal Translation: No work is impossible if you persevere to have it done.

Meaning: Difficult job is made easy thru perseverance.

Back to Salawikain


,,,,

Saturday, February 10, 2007

Salawikain of the Day (Persistence)

Kahit na ang usa ay mabilis tumakbo,
Sa tiyaga ng pagong, ito ay matatalo.

picture of a turtle

Literal translation: The fast running deer can still be beaten by a hard persevering
turtle.

Meaning: In a competition, perseverance may win over speed.

Back to Salawikain


,,,,

Friday, February 09, 2007

Salawikain of the Day (Simplicity)

Salawikain:

Ang maabot ng paupo,
Huwag nang kuning patayo.
picture of a man with overhead projector

Literal translation: If you can get it sitting down, you don't have to stand up.

Meaning: Do not complicate simple matters.

Back to Salawikain


,,,,

Thursday, February 08, 2007

Salawikain of the Day (Character)

Baboy na pagala-gala
Laman at taba'y masama.

picture of a stray pig in salawikain

Literal translation: A stray pig is dirty in and out.

Meaning: An individual who has no home to call may lack parental guidance which can help in his values formation.

Back to Salawikain

,,,,

Wednesday, February 07, 2007

Salawikain of the Day (Criticism)

Salawikain:


Nakikita ang butas ng karayom, hindi nakikita ang butas ng palakol.

Translation/Meaning :The little faults are given more importance than the bigger things that have been done.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, February 06, 2007

Salawikain of the Day ( Unity)

Salawikain:


Ang mabigat ay gumagaan, kung pinagtutulungan.


Translation/Meaning: The load becomes lighter with the help of extra hands.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Monday, February 05, 2007

Salawikain of the Day (Unity)

Salawikain:

Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.


Translation/Meaning: In number, there is strength.


Back to Salawikain


,,,,,,,,

Sunday, February 04, 2007

Salawikain about Prudence

Salawikain:

Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.

Translation/Meaning: Spending all without providing for the future leaves one a pauper.Back to Salawikain


,,,,,,,,

Saturday, February 03, 2007

Salawikain of the Day (Flexibility)

Salawikain:


Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.

Translation/Meaning: Make do with little resources.


Back to Salawikain


,,,,,,,,

Friday, February 02, 2007

Salawikain of the Day (Courage)

Salawikain:

Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.

Translation/Meaning:

For a brave person, height doesn't matter.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Thursday, February 01, 2007

Salawikain of the Day (Courage)

Salawikain:

Marami ang matapang sa bilang, ngunit ang buo ang loob ay kulang.

Translation/Meaning:

People are brave because of number but only a few have enough courage.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Wednesday, January 31, 2007

Salawikain of the Day (Character)

Salawikain:

Kung ano ang puno, siya ang bunga.

Translation/Meaning:

Character is like a fruit. Healthy trees bear good fruit. Good families bring up good children.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Tuesday, January 30, 2007

Salawikain of the Day (Perseverance)

Salawikain:


Kung walang tiyaga, walang nilaga.

Translation/Meaning:

Great things or success come to those who persevere.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Monday, January 29, 2007

Salawikain of the Day (Courage)

Salawikain:

Ang bayaning nasusugatan, nagiibayo ang tapang.

Translation or Meaning: A wounded hero becomes braver.

Applied to life: The more we suffer adversity the more we should persevere to overcome it.

Back to Salawikain

,,,

Sunday, January 28, 2007

Salawikain of the Day (Wisdom)

Salawikain:

Walang palayok na walang kasukat na tungtong.


Translation/meaning: Anything or anyone will always have its match.


Back to Salawikain


,,,

Friday, January 26, 2007

Salawikain of the Day (Time)

Salawikain:


Huli man daw at magaling, naihahabol din.


Translation/Meaning: Better late than never.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Thursday, January 25, 2007

Salawikain of the Day (Patience))

Salawikain:

Kapag apaw na ang takalan, kailangan kalusan.


Translation/Meaning: Patience has its limits.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, January 24, 2007

Salawikain of the Day (Thrift)

Salawikain:

Kung may isinuksok, may madudukot.

Translation/Meaning:You got something to spend, if you have saved in the past.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, January 23, 2007

Salawikain of the Day (Politeness)

Salawikain:

Ang magalang na sagot, nakakapawi ng pagod.

Translation/Meaning: A polte answer is soothing to a stressed individual.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, January 22, 2007

Sawikain (A)

Sawikain:

Agaw-buhay

Translation/Meaning : between life and death

Sentence: Siya ay agaw-buhay nang sila ay dumating.

She is between life and death when they arrived.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Sunday, January 21, 2007

Sawikain (Bulaklak)

Sawikain:

Bulaklak ng dila

Translation: Not real; exaggerated

Sentence: Hindi ako naniniwala sa kaniyang mga kuwento. Iyon ay mga bulaklak ng dila.

Translation: I do not believe his story. It's exaggerated.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Saturday, January 20, 2007

Sawikain (Kusa)

Sawikain:

Kusang-Palo

Translation: work without being told.

Sentence: Ang bagong manggagawa ay may kusang-palo.

Translation: The new worker works without being told.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Friday, January 19, 2007

Sawikain (Kalapati)

Sawikain:

Kalapating mababa ang lipad

Translation: Call girls, hospitality girls, prostitute

Sentence: Maraming hinuling kalapating mababa ang lipad ang mga pulis.

Translation: The police authorities arrest many hospitality girls.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,