Wednesday, January 31, 2007

Salawikain of the Day (Character)

Salawikain:

Kung ano ang puno, siya ang bunga.

Translation/Meaning:

Character is like a fruit. Healthy trees bear good fruit. Good families bring up good children.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Tuesday, January 30, 2007

Salawikain of the Day (Perseverance)

Salawikain:


Kung walang tiyaga, walang nilaga.

Translation/Meaning:

Great things or success come to those who persevere.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Monday, January 29, 2007

Salawikain of the Day (Courage)

Salawikain:

Ang bayaning nasusugatan, nagiibayo ang tapang.

Translation or Meaning: A wounded hero becomes braver.

Applied to life: The more we suffer adversity the more we should persevere to overcome it.

Back to Salawikain

,,,

Sunday, January 28, 2007

Salawikain of the Day (Wisdom)

Salawikain:

Walang palayok na walang kasukat na tungtong.


Translation/meaning: Anything or anyone will always have its match.


Back to Salawikain


,,,

Friday, January 26, 2007

Salawikain of the Day (Time)

Salawikain:


Huli man daw at magaling, naihahabol din.


Translation/Meaning: Better late than never.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Thursday, January 25, 2007

Salawikain of the Day (Patience))

Salawikain:

Kapag apaw na ang takalan, kailangan kalusan.


Translation/Meaning: Patience has its limits.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Wednesday, January 24, 2007

Salawikain of the Day (Thrift)

Salawikain:

Kung may isinuksok, may madudukot.

Translation/Meaning:You got something to spend, if you have saved in the past.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Tuesday, January 23, 2007

Salawikain of the Day (Politeness)

Salawikain:

Ang magalang na sagot, nakakapawi ng pagod.

Translation/Meaning: A polte answer is soothing to a stressed individual.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Monday, January 22, 2007

Sawikain (A)

Sawikain:

Agaw-buhay

Translation/Meaning : between life and death

Sentence: Siya ay agaw-buhay nang sila ay dumating.

She is between life and death when they arrived.

Back to Salawikain


,,,,,,,,

Sunday, January 21, 2007

Sawikain (Bulaklak)

Sawikain:

Bulaklak ng dila

Translation: Not real; exaggerated

Sentence: Hindi ako naniniwala sa kaniyang mga kuwento. Iyon ay mga bulaklak ng dila.

Translation: I do not believe his story. It's exaggerated.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Saturday, January 20, 2007

Sawikain (Kusa)

Sawikain:

Kusang-Palo

Translation: work without being told.

Sentence: Ang bagong manggagawa ay may kusang-palo.

Translation: The new worker works without being told.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

Friday, January 19, 2007

Sawikain (Kalapati)

Sawikain:

Kalapating mababa ang lipad

Translation: Call girls, hospitality girls, prostitute

Sentence: Maraming hinuling kalapating mababa ang lipad ang mga pulis.

Translation: The police authorities arrest many hospitality girls.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,