Monday, December 31, 2007

Salawikain of the Day (Repentance)

Salawikain of the day 12/31/07

Matuto kang umalis, matuto kang bumalik.


Translation/Meaning: A person should know when to accept his mistake and ask for apology or forgiveness.Back to Salawikain


,,,,

Sunday, December 30, 2007

Salawikain of the Day-

Salawikain of the day 12/30/07

Gaano man katibay ang abaka, ay wala ring lakas kung iisa lang ang hibla.


Translation/Meaning: In unity there is strength.Back to Salawikain


,,,,