Sunday, January 21, 2007

Sawikain (Bulaklak)

Sawikain:

Bulaklak ng dila

Translation: Not real; exaggerated

Sentence: Hindi ako naniniwala sa kaniyang mga kuwento. Iyon ay mga bulaklak ng dila.

Translation: I do not believe his story. It's exaggerated.

Back to Salawikain


,,,,,,,,,
,

No comments: